F Klavye Q Klavyeye Karşı

Bir kaç aydır arkadaşlarımla beraber F klavyeye geçmeyi düşünüyorduk. Çalıştığım yüksek okulun Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında klavye dersleri veren hocamız da bizi teşvik edip ders verebileceğini söyleyince iyice heveslendik. Piyasada F klavyeyi epeyce aradıktan sonra bulduk. Neticede 1-2 hafta içinde derslere başlayacağız. Durum böyle iken; bugün bir forum sitesinde geziniyordum ve F Klavye ile ilgili bir tartışma okudum. Tartışma gerçekten ilginç. Tartışmayı başlatan yazıyı aşağıda aktarıyorum. Tartışmanın devamını www.donanimhaber.com ‘dan okuyabilirsiniz.

F KLAVYE

Tarihçe

F klavye düzeni 1943 yılından başlayarak yapılan çalışmaların sonucunda ve 20 Ekim 1955 tarihinde Türkçe yazmada çok daha kolaylık sağlamak için oluşturdu. (1)

Hürriyet gazetisinden Hüseyin Gönüllü’nün F klavyenin babası İhsan Yener’le yaptığı söyleşiyi aynen aktarıyorum. (2)

H.G.: -F klavye nasıl ortaya çıktı?

İ.Y.: -“1946’dan itibaren Türk dilinin özelliklerine uygun, standart bir klavye geliştirilmesi için resmi makamlara yazılar yazdım… ‘Bilimsel bir klavye yapın, sizin yaptığınızı kabul edelim’ dediler. Yabancı uzmanların da bulunduğu bir komisyon kuruldu. Türkçe’de kullanılmakta olan tüm kelimelerin istatistiğini TDK’nın kılavuzundan yararlanarak çıkardık. 29934 kelime içinde hangi harften kaçar adet bulunduğunu tespit ettikten sonra, parmakların fiziksel güçleri ve hareket özelliklerini de esas alarak harfleri yerleştirdik. Ellerin kullanım yüzdesini de hesaba katarak yaptığımız klavyede sol el yaklaşık yüzde 49, sağ el de yüzde 51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilmiştir. türkçe’nin fonetik özelliğine uygunluk açısından sesli harfleri sol elde topladık… Gümrük kanunlarına ‘bundan sonraki ithalat standart Türk klavyesine uygun olacak’ diye bir madde kondu.”

H.G: —Direnen olmadı mı? Maliyeti nasıl karşıladık?

İ.Y.: T-ürkiye’de o zaman 40 bin kadar yazı makinesi vardı. Biz, 40 bin yazı makinesini bırakalım dedik. Biz, geleceği kurtaralım dedik, tıpkı Atatürk’ün yaptığı gibi.

F Klavyenin Üstünlükleri

Türkçeye en uygun klavye olan F klavye (pek çoğunun dediği gibi Ef klâvye değil, harflerin Türkçe okunuş biçimine göre Fe klavye) uzun çalışmalardan sonra daktilolarda en kolay, en hızlı ve hatasız yazmak amacıyla üretilmişti.
Türkçe’de çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harflerin “F klavye”de kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirildiğini, Türkçe’deki harflerin kullanılma oranları, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz yapısı, parmakların kuvvet, yetenek ve işleklikleri göz önünde bulundurularak üretilen ‘F klavye’ bu özellikleri bakımından Türkçe’ye uyduruk ‘Q klavye’den çok uygundur.

Türkçe sözlerde çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harfler bu klavyede en kolay ulaşılabilecek yerlere serpiştirilmişti. Yaklaşık 30.000 Türkçe sözün ölçü alındığı bir değerlendirmede a harfi 26.323, e harfi 16.308, k harfi 13–542, i harfi 13.384, m harfi 11.263, l harfi 10.496, t harfi 9–669, r harfi 8.698 kez geçmekteydi. (Bunlar Türkçede en çok kullanılan harflerdir). Bu oran göz önünde bulundurularak söz konusu harfler, F klavyede en uygun yerlere yerleştirilmişti.

Q klavyede ise en çok kullanılan harfler tabir caizse klavyenin en ücra köşelerine dağıtılmış durumdadır. Buna karşılık, Türkçede 30.000 sözde sadece 125 defa geçen ve en az kullanılan harf olan j harfi, Q klavyede en uygun yere konulmuştur. F klavyede bu harfin yerinde Türkçede en fazla kullanılan ünsüz olan k harfi bulunmaktadır. (3)

F klavye nasıl yararlar sağladı? Sorusuna İhsan Yener’ şöyle cevap vermiştir:

“1955’ten itibaren uluslararası daktilografi ve steno yarışmaları başlamıştı. Hemen biz de başvurduk ve 1956’da dâhil olduk. Öğrencilerim bu şampiyonalarda 28 defa dünya birincisi oldular. Bu birinciliklerin 14’ünde dünya rekoru kırıldı. Hatta fransızlar itiraz etmişlerdi ilkinde, ‘Türkler yarışma için özel olarak tertip edilmiş bir klavye kullanıyorlar’ diye. 6 saat süren tartışmalardan sonra, fransızlar’a ‘siz de yapın o halde özel bir klavye’ dediler.” (4)

2003 Dünya Bilgisayar ve Stenografi Şampiyonası’na “F klavye” ile katılan Türk yarışmacıları takım halinde dünya 2’ncisi olmuşlardır. (5)

Türkçede genel olarak sessiz harfler ve sesli harfler sözcük / tümce içinde hemen hemen eşit sayıda bulunduğu için, klavye bu harfleri her iki ele de eşit miktarda dağıtır. Bu iş bölümü sayesinde yorulmak nedir bilmeden saatlerce tıkır tıkır yazı yazılabilir. (6)

Her iki elimizin en çok çalışan 6 parmağı ile yazmış olduğumuz tuşlara denk gelen harfleri yüzde 45 oranında kullanmak varken, neden bizim için daha zor ve yavaş yazmayı sağlayan İngilizlerin Q klavyesini kullanalım? “Q klayveye alıştım, F klavyede zorlanıyorum” diyorsanız, denemesi bir kaç dolara! (Klavye fiyatı) Yabancı bir klavyeye ne kadar sürede alışmışsanız, kendi konuşma dilimize göre dizilmiş olan klavyeye onun yarısı kadar sürede alışabilirsiniz. (7)

Q KLAVYE

Q klavyenin tarihçesi

Dünyada Q klavye olarak bildiğimiz tuş dizilimi aslında daktilonun icat edildiği ilk günden beri değişmedi. Neden tuşların bu şekilde dizildiği konusunda da çeşitli rivayetler olmasına rağmen şimdilik en yaygın kabul gören hikâye şu: Yazı makinesinin mucidi olan Christopher Latham Sholes, 1867’de cihazın patentini alarak ilk çalışan örnekleri ortaya koyduğunda cihazın tasarımından kaynaklanan mekanik bir sorunla karşılaşır. İcat ettiği yazı makinesinin harfleri kâğıda basmak üzere kullandığı mekanik harf kolları, kapalı bir kutunun içinde yer almaktadır ve iki kol birden kâğıda doğru havalandığında içerde sıkışmaya neden olmaktadır. Sholes bu problemin çözümü için, kullanıcının yazım hızını yavaşlatmak üzere harflerin yerlerini alabildiğine karıştırarak en çok kullanılan harfleri elin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeyi uygun görür ve Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi ortaya çıkar.

Yani Q klavye 1873’te mühendisliğe aykırılık abidesi olarak tasarımlanmıştı. Daktiloların hızlı yazma nedeniyle sık sık bozulmasına çare olarak geliştirilmişti. Daktilo kullananları olabildiğince ağır yazmaya zorlamak için olmadık hilelere başvurulmuş, en çok kullanılan harfler klavyenin her sırasına dağıtılmış, (sağ elini kullanan insanları zayıf ellerini kullanmak zorunda bırakacak şekilde) harfler solda toplanmış. Daha sonra bilgisayarlar çıkıp tuşların hızlı yazma nedeniyle bozulma sorunu ortadan kalktığında bile Q klavye yaygınlaştığından bu standart korunmuştur. (8)

Türkçede genel olarak sessiz harfler ve sesli harfler sözcük / tümce içinde hemen hemen eşit sayıda bulunduğu için, F klavye bu harfleri her iki ele de eşit miktarda dağıtır. Bu iş bölümü sayesinde yorulmak nedir bilmeden saatlerce tıkır tıkır yazı yazılabilir. Q klavye yavaş yazmak için tasarlandığından bu avantajların hiçbirine sahip değildir. Bu yüzden el, Türkçe karakterlerde hem F klavye hızına yetişemez, hem de herhangi bir ele fazla yüklenme olduğu için çabuk yorulur.
Serce ve yüzük parmakları elimizin en “afonksiyonel” parmakları olmasına karşın Türkçede en fazla kullanılan harflerden biri olan ” a ” q klavye´ de sol serce parmağına denk gelir. Yine q klavye için; Türkçe´de en az kullanılan harflerden biri olan ” j ” elin en aktif parmağı olan sağ işaret parmağına denk gelmektedir. Bunun gibi bin bir dezavantaj sayılabilir. Türkçede birçok sözcük q klavye için en pasif parmaklara dağılır. Bu yüzden q klavyede 10 parmak Türkçe karakter girmek deveye hendek atlatmaya benzer.” (9)

Q klavye ingilizce için de uygun değildir.

Q klavyenin daha iyi alternatifleri olabileceğini düşünenler de olmamış değil. Örneğin Washington State Üniversitesinden Prof. Dr. August Dvorak, 1932 yılında İngilizce’de çok kullanılan harflerin klavyenin en kolay ulaşılabilir yeri olan orta sırasına toplandığı bir klavye dizilimi önerir. Dvorak’ın araştırmalarına göre, sekreterlerin parmakları gündelik yazı işleri sırasında Q klavyede 16 mil yol alırken Dvorak klavyesinde sadece 1 mil yol almaktadır.

Ancak daktilo ustalarının, Q klavyeye olan mevcut alışkanlıkları, üreticilerin itirazı ve piyasanın Q klavye tarafından çoktan istila edilmiş olması ve 40 milyon daktilonun değiştirilme maliyeti ortaya çıkınca Dvorak’ın klavyesi yayılamaz ve kaybolup gider. (10)

Yazar Emre Aköz şöyle diyor. “-Gençler bana mail atıyor: “16 yaşındayım, 6 yaşından beri Q kullanıyorum, çok da hızlı yazıyorum.” Yanlış. Farkında değiller. Kesin veri var elimizde: F klavyeyi 10 parmak yazan bir Türk’le, Q klavyeyi 10 parmak yazan Amerikalılara aynı İngilizce metin veriliyor. Amerikalılar dakikada 32–35 kelime; Türk 72 kelime yazıyor!” (11)

F VE Q KLAVYELERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

— Q Klavye Evrenseldir.

Bu fikire yazar Yurtsan Atakan şu güzel cevabı veriyor:

Hıncal Uluç’un ”Q” savunusunda kullandığı temel argümanlardan biri de aynı yanılgıya dayanıyor. Dünya ”Q” klavye kullanıyor, diyor Sevgili Hıncal Uluç, o yüzden yurtdışına gittiğinizde deli danalar gibi ”F” klavye arayıp bulamayacağınız, hâlbuki eğer ”Q” klavye kullanıyor olsaydınız sürü sebil klavyeyi emrinize amade bulacağınız için ”F”yi atın, baştan ”Q” kullanın.

Aynı mantıkla iyisi mi biz Türkçe’yi toptan başımızdan atalım. Öyle değil mi ya, yurtdışına çıktığımızda derdimizi anlatacak Türkçe bilen biri arayıp bulamayacağımıza -eğer İngilizce bilseydik sürü sebil kişiyle iletişim kurabileceğimize- göre Türkçe’yi atalım, resmi dil olarak baştan İngilizce’yi kabul edelim. (12)

Benim bu konuda eklemek istediğim bir husus şudur: F klavye kullananlar genellikle bakmadan yazabilirler. Bu durumda sadece windowsta klavyeyi f yapmak yeterli olur.

—F Klavye Kullanmak Bizi Küresel Dünyadan Uzaklaştırır

Bu gibi bazı gerekçeler ise çok gülünçtür. Japonlar, Çinliler, Kiril alfabesi kullananlar bugün sırf kendi alfabelerini kullandıkları içi dünyadan kopmakta mıdırlar? (13)

—F Klavye Özgüven, Q Klavye Teslimiyet Sembolüdür.

HP Türkiye Genel Müdürü Şahin Tulga, SAP Teknoloji Günleri 2003’te Amerika’da aldığı eğitim sürecinden bahsederek düşünme eyleminin daima anadilde yapıldığını, bunun yaratıcılık ve özgüveni tetikleyeceğini, Türkçe için özel olarak geliştirilmiş F klavyenin de bu ana çıkış noktası nedeniyle özellikle kullanılması gerektiğini savunmuştur. (14)

—Bilgisayar Kullanımındaki Verimsizliğin En Büyük Etkeni İhsan Yener’e Göre Q Klavye

“Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla-bakmadan klâvye kullanma yöntemi için çok verimli bir Standart Türk Klâvyesi 1955 yılından beri resmen varolduğu halde, İngiliz dili için 130 yıl önce (on parmak yönteminin bilinmediği çağlarda) belirlenen (ve Türkçe’deki binlerce sözcüğün yazılmasına olanak vermeyen) American Standard Code for Information Interchange (ASCII) klâvyeyi Dünya standardı zanneden ve buna eklenen, Türkçe’ye has 7 harfin, en kullanışsız yerlere bilinçsizce yerleştirilmesiyle oluşturulmuş klâvyeyi de Q Türkçe standardı olarak kabullenen kullanıcıların bu hususta bilinçsiz oluşları, bilgisayar kullanımındaki verimsizliğin en büyük etkeni olmaktadır.” (15)

SONUÇ

Bu yazıyı ülkemiz bilgisayar kullanıcılarının zaman ve kaynak israfını önlemek amacıyla hazırladım. Verdiğim linklerde çok daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Bilimsel araştırmaların sonuçlarından anlaşıldığı gibi Q klavye ingilizcede dâhil hiçbir dil için faydalı değildir. Bir klavyenin işlevselliği kullanıcının dilinde en çok kullanılar harfleri parmakların en rahat ulaşabildikleri yere yerleştirilmiş olmasına bağlıdır. Her dile göre ayrı klavye tasarlanması daha doğaldır. Türkçe için en uygun klavye Fe klavyedir. Q klavye ile hızlı yazdığını iddia edenler F ile daha hızlı ve daha az yorularak yazacaklardır. Eğer denemek isterlerse 2-3 hafta 10 parmak f klavye programı ile günde 15 dakika çalışsınlar. Üretici firmalar, talep edildiğinde dil ayrıcalıklarını gözönüne alarak, istenen her türde klâvye ile donanım ve yazılımlar üretip satmaktadırlar; yeter ki ithalâtçı, yerli üretici ve kullanıcı, klâvye konusunda bilinçli olsun satıcı tarafından dayatılan Q klavye karşı çıksın ve kendi dilinin klâvyesini istesin. (16)

F klavye uyduruk Q Türkçe klavyesinden, Dvorak klavyesi de Q klavyeden kat kat hızlı ve zahmetsiz yazmaya yugundurlar. Bırakın türkçeyi, isterseniz ABDli olun F klavye ile daha hızlı ve kolay ingilizce yazabilirsiniz. Bu durumun bilimsel olarak açıklaması yukarıda anlatılmıştır.

1990 ların ortalarına değin de herkes F klavyeye alışmıştı. Macintoshlar da F klavye ile gelirdi. Ama PC piyasası F klavyenin önemini kavrayamadı. Yüzlerce dolarlık bilgisayarları satanlar F klavyeyinin önemini düşünmediler. Bugün bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğu Amerikanın bile bırakmak isteyipte bırakamadığı Q Klavye kullanıcısı. Vakit geç olmadan F klavyenin yaygınlaştırılmasın sağlamalıyız. Zararın neresinden dönülse kârdır. Kaybedilen zaman asla telafi edilemez.

Kaynaklar.
1 http://www.turkdilidergisi.com/96/ievren.htm
2 http://dosya.hurriyetim.com.tr/harflerimiz/fklavyebabasi.asp
3 http://turkoloji.cu.edu.tr/DIL%20SORUNLARI/01.php
4 http://dosya.hurriyetim.com.tr/harflerimiz/fklavyebabasi.asp
5 http://www.gelisimplatformu.org/uye/uye_aktivite_print.asp?akt_id=1493
6 http://www.turkdilidergisi.com/96/ievren.htm
6 http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2001/temmuz/05/bilisim.html
7 http://dosya.hurriyetim.com.tr/harflerimiz/dhizlan2.asp
8 http://www.turkdilidergisi.com/96/ievren.htm
9 http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/yazici_dostu.php?kategori_id=19&soru_id=1304
10 http://dosya.hurriyetim.com.tr/harflerimiz/zbolukbasi2.asp
11 http://www.medyatava.net/fklavyeyazilar.asp?yazar=yurtsan+atakan
12 http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/nisan/27/bilisim.html
13 http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/mayis/04/bilisim.html
14 http://www.kongar.org/medyanotu/251_F_Klavye_Firtinasi.php
15 http://www.medyatava.net/fklavyeyazilar.asp?yazar=yurtsan+atakan
16 http://www.turkdilidergisi.com/96/ievren.htm

Bu ingilizce için hazırlanmış dvorak klavyesi.

Ufaltılmış ön izleme resmi

Bu da F klavyemiz

 • Ahmet Gazi

  Batık maliyet ve patikaya bağımlılık. Q klavye hükmünü ilelebet sürdürecektir. Her ne kadar istemesek de. İktisadi olguları değiştirmek bazen tarihi yeniden yazmak gibidir.

  Ahmet Gazi SBF İktisat III

 • ezgi

  ben lise 2. sısıfta 10 parmak dersi alıyorum senenin başlarında hiç yazamıyordum ama zaman geçtikçe yazmaya alıştım bence f klavye Q klavyeden daha daha kolay herkes f klavye kullanmalı!

 • http://www.cemalozer.com Cemal ÖZER

  Askerlik döneminde F klavye kullanmış ve o dönemde ödüller almış bir bilgisayar işletmeni, şu andada internet tabanlı ticaret yapan bir insan olarak kesinlikle F klavye kullanımını tavsiye ediyorum.

  Bilgisayar ile çok zaman geçiren insanlar Q klavye ile kaybettikleri zamanı, ellerindeki ve bileklerindeki zorlanmaya gereksiz yere tahammül ettiklerini bilseler şaşarlardı. Anlamalarını umuyorum.

  Saygılar,

  Cemal ÖZER

 • kemal

  yani bende f klavyeyi okuduğum meslek yüksek okulunda öğrendim.büro yön ve sek okudum çokta faydasını gördüm. hocam saulsun biraz motive etti beni ama boynuz kulağı geçti sanırım birazda olsa. neyse ben tavsiye ederim f klavyeyi ben çok rahatlıkla kullanabiliyorum.iyi günler,

 • Cengiz Aytun

  Abdullah, Haluk ve Mustafa beyler;
  Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

 • Mustafa Kılıç

  türkçenin Korunması ile ilgili olarak TBMM ‘de Yasa Tasarısı Hazırlığı var ve halen Komisyonlarda görüşülmekte. Bu nedenle Türkiye genelindeİnternet Ortamında F Klavye ile ilgi olarak Bir kampanya başlatsak olmaz mı?
  Bu kampanya sayesinde Türkiye’ye İthalat yapan ve Geri Kalmış Teknolajileri Türkiyeye getirip büyük karlar elde eden Bilgisayar ithalatçılarının gerçek yüzlerini deortaya dökmüş oluruz. Türkçenin Korunması yasa hazırlıkları ile F klavyenin yasal yollarla korunmasını sağlayabiliriz. İthalatta en azından F Klavyenin belirli oranda ithali zorunlu hale getirilebilir kanısındayım. F Klavyecilerin büyük çoğunluğu şu anda F klmavye bulamadıkları için Diz Üstü bilgisayar alımı yapmamktadırlar. Bilgisayar firmaları açısından Arz Talep açısından bakıyorlar ise Büyük bir potansiyelin gizli olarak beklediği kanısındayım. Tüm F Klavyecilere Sevgilerimi sunarım.

 • Haluk ÖLMEZ

  Ben Ticaret Lisesi Mezunuyum. Okulda daktilo birincisiydim. Okulda öğrenmiş olduğum on parmak F Klavye daktilo sayesinde iş buldum. Şimdi emekliyim. F klavye bizim milli klavyemizdir. Q klavye veya daha icad edecekleri ne kadar farklı klavye varsa bizimle alakası yoktur. On parmak olarak öğrenilecek ki şimdiye kadar ülkemizde Q klavye olarak on parmak öğreten okul/eğitim yeri yoktur; hiçbir zaman F Klavye kullananların hızına erişemez. Çünkü F Klavyedeki harfler güzel Türkçemizde en çok kullanılan yerlere baş parmaklarımıza ve diğer parmaklarımıza Türkçemizdeki en çok kullanış durumlarına göre yerleştirilmiştir. Türkçe Q kalvye bize yabancıdır. Bizim dilimize yazış şeklimize uygun değildir. Mesela A harfi sol küçük parmakda yer almaktadır. Halbuki F Klavyede A harfi sol baş parmakğın yanında yani parmağımızı en çok kullandığımız yerde bulunmaktadır. Böyle örnekler çoğaltılabilir. Yapılacak bence bütün TÜRKİYE’deki Q klavyeleri kaldırmak, yerine Türkçemize en uygun F Klavyeyi tek geçerli klavye olarak yerleştirmektir. Bu konu hakkında ben çok araştırma yaptım. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı’na da yazmayı düşünüyorum. Ülkemizde Q Klavye kullanmanın mantığı nedir? Hangi okulda, eğitim yerinde, kursda on parmak Q Klavye öğretiliyor? Ama Ticaret Liselerinde, Askeri Okullarda hep on parmak F Klavye öğretilmektedir. Q Klavye hangi zihnin kültürün eseri olduğunu henüz bulamamış bulunmaktayım. Hatta evdeki bilgisayarıma sipariş üzerine Türkçe F Klavye almış bulunmaktayım. Görevdeyken de evdeki klavyemi nerde görev yapıyorsam o bilgisayara takmıştım. Benden başka da F Klavyesi olan hiç kimse yoktu. Görevdeyken bütün bilgisayarlara klavye olarak F Klavye takılmasını üstlerimden istemiştim. Lütfen duyurum herkese; başta devlet büyüklerine; bu Türkçe Q Klavye kaldırılsın, yerine güzel Türkçemizi bize en güzel ve hızlı bir şekilde yazmamızı sağlayan F Klavye tek standart klavye olarak kabul edilsin, tüm özel ve devlet kurumlarında F Klavye kullanma zorunluluğu getirilsin. Böyle bir faydalı site hazırlandığı için hazırlayanlara teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla.

 • Abdullah Eraslan

  Bu yorumu Q klavye üzerinden F kullanarak bakmadan yazıyorum. 10 parmak dersi falan da almadım. Sadece harflerin yerlerini öğrenmeye çalışarak kendimi kullamaya zorladım. Fazla söze gerek yok.
  Bir gün herkes F klavyeci olacak…